Proste zasady

Gwarantujemy pełną transparentność na każdym etapie współpracy, ograniczając wszystkie formalności do niezbędnego minimum.

Nie mamy ukrytych opłat, ani skomplikowanego cennika, czy dziwnych modeli rozliczeń wynikających z trudnych do rozszyfrowania autorskich modeli atrybucji. Od samego początku współpracy stawiamy na uczciwość relacji i partnerskie podejście, zwłaszcza w prezentowaniu realnych wyników generowanych przez VUEL, które prezentowane są w oparciu o testy A/B. Chcemy żebyś na starcie wiedział, za co płacisz i co dostajesz w zamian

Skontaktuj się z nami